adizes

Skuteczne koncepcje, metody i narzędzia Metodologii Adizesa® sprawdziły się i zostały przyjęte przez niezliczoną ilość CEO oraz właścicieli w ponad 40-stu krajach na całym świecie. Niezależnie od branży, Metodologia Adizesa® nieustannie zmienia to, jakimi przywódcami są kierownicy. Na obydwu płaszczyznach – organizacyjnej i osobistej.

O ADIZESIE