IT-EKSPERCI

IT-Eksperci  jest firmą, która świadczy usługi informatyczne. W szczególności zajmuje się

rozwiązywaniem problemów małych firm i indywidualnym programowaniem mianowicie:

  1. audyt systemów z propozycjami zmian,
  2.  zaprojektowaniem systemu informatycznego,
  3. wdrożeniem systemu informatycznego (sprzęt, oprogramowanie, szkolenie

pracowników),

  1. administrowaniem sieciami,
  2. indywidualnym programowaniem w Microsoft Access,
  3.  programowaniem stron i potrali internetowych,
  4.  szkoleniami w zakresie relacyjnych baz danych,
  5.  sieci opartych na systemach Windows-Serwer i thin-client .

 

W ramach naszej działalności oferujemy kompletne rozwiązania branżowe IT,

czyli systemy informatyczne dopasowane do potrzeb jednostki gospodarczej,

w której będą zastosowane.

 

IT-Eksperci  legitymuje się ponad 30-sto letnim doświadczeniem  w dziedzinie informatyki,

również nabyte w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach Europy Zachodniej.