Kancelaria Prawna Ch&O adwokaci Chludzińska, Ochwat i Wspólnicy sp.k.

Kancelaria Prawna Ch&O adwokaci Chludzińska, Ochwat i Wspólnicy sp.k. została założona przez trzy kobiety – przyjaźnią się już od początku studiów! Każda z nich ma inną „pasję merytoryczną”, a więc specjalizują się w różnych, indywidualnych dziedzinach prawnych. Ponieważ spoiwem ich trzech osobowości był od początku wspólny i jednoznaczny system wartości, to nie miały wątpliwości, że połączenie ich sił dla wspólnego przedsięwzięcia jest najlepszą, z gruntu dobrą decyzją!

Jednak realizacja marzenia o wspólnej Kancelarii wiązała się również z szeregiem  i cięższych chwil: małych i większych upadków, rozczarowań, koniecznością zrezygnowania z większości czasu prywatnego (po standardowych ośmiu godzinach pracy) i postawienia na pierwszym miejscu „dobra ich wspólnego dziecka”. Do tego doszła utrata stałych/pewnych dochodów, przy jednoczesnych – regularnych i już zawsze pewnych – kosztach do pokrycia… nie zniechęciły one jednak Wspólniczek, które uparcie trwały przy swojej koncepcji. Wychodziły z założenia, że jak stawia się za cel tak wymagające przedsięwzięcie, to siłą rzeczy nie może być „łatwo”, a każda kolejna pokonana trudność zmienia się w siłę.

Pierwszą z „odważnych” decyzji, z jaką musiały się zmierzyć był wybór biura…Jak Wspólniczki zobaczyły lokal oferowany do wynajęcia w pięknej, starej kamienicy i do tego z bezpośrednim wyjściem z sali konferencyjnej do własnego ogródka – nie miały wątpliwości, że to jest ich miejsce. To właśnie tak miało wyglądać! Dużo innych osób decydowało się wówczas na wynajem małego pokoiku, by móc korzystać
z niego „z doskoku”. Taki jednak scenariusz nie miał nic wspólnego z ich wizją stworzenia takiego miejsca do pracy, które umożliwi zbudowanie najlepszego (na tamtą chwilę, tj. debiutu połączonego zespołu na rynku prawniczym) zaplecza organizacyjnego i merytorycznego dla ich pracy, a jednocześnie w którym Klienci będą się czuli komfortowo – w końcu dzielą się w tym właśnie miejscu najbardziej prywatnymi i wrażliwymi informacjami z ich życia. Największym problemem do rozwiązania był w tej sytuacji brak jakiegokolwiek Klienta ryczałtowego, który mógłby pokryć choć część (ale stałą) bieżących kosztów…, a to z kolei wiązało się z koniecznością pracy nad wieloma, ale mniejszymi zleceniami, które zapewnią odpowiednie wpływy. Pierwsze lata Ch&O adwokaci wiązały się permanentnie z pracą po kilkanaście godzin dziennie – z dzisiejszej perspektywy można szczęśliwie stwierdzić, że było warto! Kancelaria ma obecnie bazę ponad 100 stałych/ regularnie powracających Klientów, wykształconą markę i wypracowane na kilkuset różnych sprawach, solidne know-how. Zapewnia obsługę adwokatów wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach. We wszystkich działaniach kieruje się etyką i zmierza do uzyskania jak najlepszego rozwiązania z punktu widzenia interesu Klienta i towarzyszących sprawie okoliczności.

Nagrodą ze wytrwałość i momentami niezwykle trudną (ale zawsze „nienegocjowalną”) wierność wartościom jest obiektywny sukces Kancelarii, która rozpoczęła właśnie już 5-y rok działalności…! A więc udało się: nie ma rzeczy nie do osiągnięcia przy pełnej mobilizacji!

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych, pracowniczych, karnych, nieruchomościowych oraz gospodarczych. Przez te 5 lat miała więc szereg bardzo wymagających spraw, które z natury rzeczy mają znaczny ciężar gatunkowy:

1/ rozwody, kontakty z dziećmi, walka z syndromem alienacji rodzicielskiej, porwania rodzicielskie, niepłacenie alimentów, angażowanie dzieci w spór rodziców i w efekcie często mimowolne (a czasami niestety celowe) ich krzywdzenie lub czynienie z nich „narzędzia strategicznego”

2/ rozwiązywanie sporów pracowniczych, które zawsze wiążą się z kolei z ogromem emocji, poczuciem krzywdy pracownika po wielu latach pracy lub – ze strony pracodawcy – żalem ze względu na brak lojalności i uczciwości pracownika przy tak dużym stopniu zaufania jakim został obdarzony etc., sformalizowane procedury, których znajomość jest niezbędna dla zapewnienia ochrony interesów prawnych (pracownika/pracodawcy)

3/ znaczna większość spraw karnych ma realny i bardzo dotkliwy wpływ na resztę życia Klientów. Odpowiedzialność za odpowiednią realizację swoich obowiązków jako obrońcy jest tak duża, że sprawy te – ze swej istoty – są zawsze dla Kancelarii poważne. W końcu na szali jest postawiona czyjaś wolność, dobre imię, los rodziny.

4/ udział w transakcjach na wielką skalę, w tym regularne wsparcie merytoryczne wiodących inwestycji budowlanych w Polsce jest każdorazowo stresogenny i wymaga dochowania najwyższej staranności o każdy szczegół transakcji – każda z inwestycji deweloperskich jest związana z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych, a to przekłada się z kolei wprost na odpowiedzialność podmiotów obsługujących inwestorów.

Kancelaria obsługuje obecnie Klientów polskich i zagranicznych, doradzając zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym. Prowadzi obsługę również w języku angielskim.