Beata Drzazga

wyślij SMS o treści
AT.1.55
na numer 74068
Koszt SMS to 4,92 zł z VAT

Prezes firmy BetaMed S.A. – zatrudniającej prawie 3000 osób, działającej w ramach 79 filii na terenie 11 województw, z siedzibą główną w Katowicach.  BetaMed S.A. jest największą firmą w Polsce, zajmującą się opieką nad osobami przewlekle chorymi i starszymi, realizowaną w warunkach domowych. Usługi świadczone są dla ponad 5000 pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Właścicielka Cliniki BetaMed Medical Active Care  w Chorzowie z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym oraz Poradnią Rehabilitacji Ambulatoryjnej – działającymi w ramach kontraktów z NFZ, a także komercyjnym Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Za swą działalność została odznaczona „Medalem za zasługi dla województwa śląskiego” oraz Cezarem Śląskiego Biznesu przyznanym przez Business Centre Club. Uhonorowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach „Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji” w kategorii: Kobieta Przedsiębiorcza. Odznaczona również przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów tytułem Menedżer Roku 2014. Absolwentka i słuchaczka wielu kierunków studiów związanych z zarządzaniem firmą oraz placówkami służby zdrowia, obrona pracy doktorskiej w przygotowaniu. Obecnie również w trakcie studiów Executive MBA BCC na Uniwersytecie Gdańskim.