Aero-Medika

Anna Böhringer

Prezes Zarządu

Nazywam się Anna Böhringer.

Po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej w Poznaniu rozpoczęłam pracę jako lekarz..

Następnie przeprowadziłam się do Warszawy i podjęłam pracę jako lekarz w Ambulatorium przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tu zdobywałam dalsze doświadczenie i poszerzałam swoją wiedzę. Po kilku latach zostałam oddelegowana do nowo otwartego Ambulatorium przy ambasadzie polskiej w Paryżu.

Profesjonalizm i zadowolenie pacjentów są dla mnie priorytetem.

Po powrocie do kraju nadal pracowałam w Ambulatorium przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Następnie po kilku latach wyjechałam z mężem do Niemiec do Heidelbergu. Początek pobytu w Niemczech nie był łatwy. Aby móc wykonywać zawód lekarza musiałam nostryfikować dyplom i zdać wiele egzaminów a przedtem nauczyć się języka niemieckiego. Po czasie pracowałam już na Uniwersytecie w Heidelbergu — co było dla mnie wyróżnieniem — i byłam uznanym i cenionym lekarzem..

Na Uniwersytecie zdobyłam kolejne ogromne doświadczenie poszerzając swoje umiejętności zawodowe.

Mieszkając w Niemczech zauważyliśmy jak bardzo jest tam rozbudowana tlenoterapia a także diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego.

Po powrocie do kraju w 2002 roku otworzyliśmy z mężem firmę Aero-Medika i postanowiliśmy rozwinąć te dwa bardzo potrzebne a niepopularne w Polsce kierunki..

Dzięki ofiarnej, pełnej zaangażowania pracy również pracy charytatywnej i pomocy potrzebującym hospicjom, pacjentom tlenoterapia stała się dostępna dla szerokiej rzeszy pacjentów.

Po śmierci mojego męża prowadzę dalej firmę przy znaczącym wsparciu mojego syna i pełnych zaangażowania pracowników.

Jestem wdzięczna wszystkim, którzy mnie wspierają.

Praca i ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest dla mnie bardzo ważne.. Uważam, że ważne jest aby praca, którą wykonujemy była dla nas interesująca, aby dawała nam radość i satysfakcję bo tylko wtedy przestaje być obowiązkiem.