BETACOM

Betacom jest producentem oprogramowania przeznaczonego dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Świadczy usługi w zakresie projektowania, wdrażania i integracji systemów informatycznych. W ofercie ma oprogramowanie własne bądź innych producentów, obejmujące m.in.: e-learning, system obiegu dokumentów, elektroniczne formularze, archiwum akt kadrowych, obsługę rynków elektronicznych, zarządzanie gospodarką remontową. Tworzy także oprogramowanie na zamówienie. Za pośrednictwem spółki BI Insight SA świadczy usługi związane z business intelligence.

www.betacom.com.pl