Agnieszka Zielonka

wyślij SMS o treści
GPAY.7
na numer 74550
Koszt SMS to 4,92 zł z VAT

Akademia Coachingu PETRICHOR to autorska metoda pracy oparta na koncepcji zarządzania zmianą.

Zmiana jest nieodzownym elementem naszego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. To, w jaki sposób reagujemy na zachodzące zmiany, w dużej mierze zależy od narzędzi zdobytych w czasie pracy własnej, które umiejętnie wykorzystujemy do rozwiązywania trudnych zadań.

W taki szeroki wachlarz narzędzi wyposażany jest każdy uczestnik autorskiego programu Akademia Coachingu PETRICHOR.

Metodyka Akademii Coachingu PETRICHOR wykracza poza schematy pracy takich międzynarodowych akredytacji, jak ICC czy ICF. Co więcej, metoda ta podlega stałej ewolucji, rozwija się i wprowadza do swojego programu nowe elementy coachingowe pojawiające się na świecie.

Jest to holistyczne podejście, gdzie na pierwszym miejscu jest człowiek i jego potrzeby.

PETRICHOR w języku greckim oznacza „zapach odrodzenia”. W tradycji greckiej wielką czcią obdarza się każdą kroplę spadającego deszczu, która jest początkiem odrodzenia.

W Akademii Coachingu  PETRICHOR coach dla swego klienta (coachee) jest jedynie wsparciem w procesie realizacji swoich celów. Niczego mu nie narzuca, bo to on sam wybiera swoje rozwiązania. Coach udziela wsparcia w wyborze swojej drogi oraz pomocnych w tej podróży narzędzi.

Dlatego w metodzie tej praca oparta jest na zasadach wzajemnego szacunku, poszanowania różnic z ogromną empatią do drugiego człowieka. W tak przyjaznych i partnerskich warunkach panujących pomiędzy coachem a coachee (klient coacha), wydobywany jest potencjał, jaki drzemie w uczestniku i jest to wielka nagroda za cierpliwość, jaką wkładamy w naszą pracę. Cieszymy się i rozkoszujemy odrodzeniem każdego naszego podopiecznego, jak Grecy kroplami deszczu.

Akademia Coachingu PETRICHOR – doskonale sprawdza się w pracy indywidualnej, jak i w pracy grupowej. Wykorzystujemy ją do tworzenia indywidualnych programów coachingowych dla firm i dla odbiorcy indywidualnego.

Do tej pory Akademia JA przeprowadziła 19850 uczestników przez Akademię Coachingu PETRICHOR, a 754 firmy skorzystały z sesji coachingowych opartych o metodykę PETRICHOR.

Agnieszka Zielonka – właścicielka Akademii JA, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (2005). Terapeutka z I st. specjalizacji dzieci i młodzieży oraz II st. specjalizacji klinicznej dorosłego (1997). Licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2003). Jest certyfikowaną Business Coach International Coaching Community (ICC) (2006), jedną z 13 na świecie certyfikowanych supervisorek ICC (2010), facylitatorką unikatowej metody EAHAE (2012), a także teamcoach NEWS (2014). Certyfikowana coach w metodyce Talent Reflect (2015). Jej pasją w ostatnich latach jest psychobiologia (Akademia Vedica 2019).

Agnieszka Zielonka od ponad 20 lat pracuje zarówno indywidualnie (terapia, coaching, superwizja), jak i grupowo (team coaching, szkolenia, warsztaty, grupy superwizyjne). Jest współzałożycielką Polskiej Izby Coachingu (2009).

Agnieszka Zielonka przeprowadza szyte na miarę, kompleksowe szkolenia rozwojowe dla firm oraz doradza im w obszarach zarówno „twardych”, jak i „miękkich”.

Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą oraz zarządzaniu konfliktem. Jest autorką programów edukacyjnych rozwoju kompetencji przyszłości, z naciskiem na inteligencję emocjonalno-społeczną, realizowanych poprzez sieć Ośrodków Akademii JA w całej Polsce. Działa społecznie na rzecz kształtowania postaw wzajemnego szacunku, akceptacji i życzliwości.

Agnieszka Zielonka wraz z zespołem prowadzi Akademię JA.

Akademia JA jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku consultingowego.  Charakteryzuje się unikatową metodyką pracy udoskonalaną i rozwijaną zgodnie z oczekiwaniami klientów. Działalność prowadzi głównie na terenie kraju, jednak swoją ofertę kieruje do grup odbiorców (osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji państwowych) z całej Europy.

Akademia JA ma akredytację Pomorskiego Systemu Usług Doradczych i należy do Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych MSP z województwa pomorskiego w ramach projektu SPEKTRUM.

Akademia JA posiada certyfikat świadczący o akredytacji Izby Coachingu. Stanowi to potwierdzenie kwalifikacji do stosowania narzędzi coachingowych w jej działaniach. Akredytacja Izby Coachingu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom, profesjonalizmu prowadzenia procesu oraz dbanie o jakość i podnoszenie standardu świadczonych usług.

Akademia JA widnieje także w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.22/00137/2017.

Nasza firma posiada również certyfikat ISO, który świadczy o tym, że system zarządzania Akademii JA, obejmujący szkolenia i doradztwo oraz jej lokalizacja, zostały ocenione i spełniają wymagania określone zasadami ISO 9001:2015.

 

www.akademia-ja.pl