Joanna Tabaka

wyślij SMS o treści
BWL.74
na numer 74068
Koszt SMS to 4,92 zł z VAT

T&T Proenergy Sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą elektrowni fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji, działając na rynku od 2011 roku. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia, poczynając od przygotowania dokumentacji, pozyskaniu finansowania, montażu, oddania instalacji do użytku, sprawując również opiekę serwisową.

Przewagą w stosunku do konkurentów są praktyczne doświadczenia z budową, realizacją i uzgodnieniem przyłączy energetycznych z polskimi operatorami oraz eksploatacją i zarządzaniem elektrowniami fotowoltaicznymi. Realizacja inwestycji wynika z konkretnych doświadczeń, w związku z czym Spółka gwarantuje niezawodne, szybkie i efektywne rozwiązania jakimi jest budowa elektrowni fotowoltaicznych.

Strategia biznesowa Spółki polegająca na opracowywaniu, budowaniu i prowadzeniu małych i dużych projektów, dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb, w wieloletniej perspektywie pozwoliła osiągnąć wysoki poziom obsługi klienta i rzetelne wykonanie usługi, sprawując przy tym sprawnie działającą opiekę powykonawczą.

By sprostać szybkiej reakcji serwisowej, Spółka skraca proces pozyskiwania komponentów poprzez zakup ich bezpośrednio u producentów. Ponadto produkty oferowane przez Spółkę pochodzą ze światowej czołówki markowych urządzeń, co gwarantuje niezawodność i najwyższą możliwą jakość, potwierdzoną badaniami, certyfikatami, patentami i opiniami klientów.

W 2011 roku Spółka zamontowała na siedzibie firmy jedną z pierwszych w Polsce instalacji fotowoltaicznych, na której do dzisiaj prowadzony jest monitoring pracy instalacji. Na podstawie danych produkcyjnych tej instalacji, wiele banków w Polsce szacowało ryzyko i przychód oraz zasadność przygotowania kredytów bankowych. W roku 2015 wykonaliśmy montaż instalacji o mocy 100kW dla KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicy.

Od projektu po podłączenie do sieci jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie fazy projektu. Działamy według ścisłego harmonogramu i dopełniamy wszelkie formalności, aby inwestycja mogła być oddana w planowanym czasie i przynieść inwestorowi maksymalny zysk.

Prowadzi procesy inwestycyjne dla farm fotowoltaicznych, od momentu wyboru działki poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji na etapie przygotowawczym (wnioski o wydanie warunków zabudowy, decyzji środowiskowej, warunków przyłączenia, projekt budowlany do wydania pozwolenia budowlanego), pomoc w przygotowaniu biznesplanu, wystąpienia o ewentualne dotacje, do pełnienia roli generalnego wykonawcy na placu budowy i oddania gotowej elektrowni dla inwestora.