Katarzyna Zych

wyślij SMS o treści
BWL.30
na numer 74068
Koszt SMS to 4,92 zł z VAT

Katarzyna Zych – adwokat, założycielka Kancelarii Adwokackiej Adwokat Katarzyna Zych.

Od początku kariery zawodowej związana z obsługą korporacyjną spółek kapitałowych. W zakresie świadczonych usług zapewnia bieżące kompleksowe doradztwo z obszaru prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach transakcji, finansowania dłużnego przedsiębiorstw, jak również zakładania, przekształcania, łączenia i likwidacji działalności gospodarczej.

Z sukcesami wspiera działalność start-upów, inwestorów, aniołów biznesu.

W prowadzonej działalności prawniczej z zaangażowaniem i pasją podchodzi do zindywidualizowanych potrzeb biznesowych klientów, zachowując najwyższe standardy oraz jakość świadczonych usług.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek handlowych łączy z aktywnym wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości kobiet oraz ochroną przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet.

Ukończyła studia magisterskie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego.

Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego w prasie ogólnopolskiej, specjalistycznej oraz naukowej.